VST Ventilation & Styrteknik AB

Serviceföretaget som har sin styrka i närheten till kunden

Våra tjänster

 • Styr- och reglerservice

  För att säkerställa en driftekonomisk och säker funktion på reglerutrustning utför vi kontinuerlig regler och styrservice hos våra kunder.

 • Ventilationsservice

  Vi utför översyn och funktionskontroller, lagerbyten, felsökning av styr- och reglerutrustningar, filterbyten samt rengöring av aggregat.

 • OVK

  Att inomhusklimat påverkar vår hälsa och prestationsförmåga är nog de flesta medvetna om. För att säkerställa systemens funktion utför vi OVK besiktningar.

 • Befuktning/Avfuktning

  Vi utför funktionskontroll, periodisk service och installation av befuktnings och avfuktnings- anläggningar som ger dig ett komfortabelt inomhusklimat.

 • Kyla

  Vi utför kontroller och service av kylanläggningar. Regelbundet och korrekt utfört underhåll främjar driftsäkerhet, tillgänglighet samt långsiktigt lägre kostnader.